Smluvní podmínky

Zálohy na vratné obaly jsou tyto: Sud PET KEG  30L (200 Kč), pokud použijete naše přizpisobené naražecí hlavice vracíme zálohu zpět. Učtujeme manipulační poplatek, sudovné 50Kč.

1. Základní údaje

 

Provozovatel e-shopu:

SACHSENBERG PIVOVAR BROWAR, 

Jaroslav Raszyk Sachsenberg, Ostravská 10/585, Český Těšín, CZ73701

IČ: 16605853
DIČ: CZ7105175121

(dále jen "provozovatel")

Kontaktní údaje
Telefon: +420 608 710 005
E-mail: info@sachsenberg.cz
Korespondenční adresa: Jaroslav Raszyk Sachsenberg, Ostravská 10/585, Český Těšín, CZ73701
Bankovní spojení ČR v CZK: ................../0800
Bankovní spojení SK v EUR: ................../0800

Na uvedené adrese není kamenná prodejna, ani výdejní místo pro e-shop viz často kladené otázky a odpovědi FAQ. Na e-maily odpovídáme zpravidla do 3 hodin, nejdéle však do 2 pracovních dnů.

Prodávající a odesilatel: SACHSENBERG PIVOVAR Ostravská 10, 73701 Český Těšín, IČ: 16605853, DIČ: CZ7105175121, prodávající je plátcem DPH.

(dále jen "prodávající")

Chcete-li se dozvědět více o nás, klikněte prosím zde.

 

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.sachsenberg.cz je online katalogem běžně dodávaného zboží. Provozovatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky, nebo objednávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Obrázky produktů jsou ilustrativní a provozovatel si vyhrazuje právo na drobné odlišnosti.

Zrušení objednávky
Zákazník i provozovatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky provozovatelem. Pokud zruší objednávku provozovatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě provozovatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky. Okamžikem potvrzení objednávky je uzavřena kupní smlouva. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, nikoliv pro osobní odběr zboží.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravcem, obvykle do 1-2 pracovních dnů od expedice objednávky, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České i Slovenské republiky. Dopravce vám doručí zboží na adresu kterou si určíte v objednávce. V případě potřeby vás bude řidič dopravce před doručením kontaktovat na telefon uvedený v objednávce. Doba doručení je 1 den pro ČR a 2 dny pro SR od expedice zásilky. Standardně zasíláme zboží do České a Slovenské republiky, individuálně je však možná doprava i do dalších zemí EU.

Česká republika - Cena balíkové dopravy pro ČR je 120,- Kč včetně DPH. Při odběru nad 3000,- Kč bez DPH je dopravné ZDARMA. V případě že bude zásilka nad 50Kg, bude účtován příplatek za nadrozměrný balík 150,- Kč s DPH. V případě velmi křehkého zboží je doprava řešena paletovou přepravou viz *.

Slovenská republika - Cena balíkové dopravy pro SR je 280,- Kč (cca 12,- EUR) včetně DPH. Při odběru nad 3000,- Kč bez DPH je dopravné ZDARMA. V případě že bude zásilka nad 50Kg, bude účtován příplatek za nadrozměrný balík 150,- Kč s DPH. V případě velmi křehkého zboží je doprava řešena paletovou přepravou viz *.

* Velmi křehké zboží je přepravováno individuálně paletovou dopravou. Po špatných zkušenostech s balíkovou dopravou, zavážíme velmi křehkézboží vlastním závozem (pouze Praha a okolí), nebo paletovou přepravou. V případě objednání velmi křehkého zboží kontaktujeme zákazníka pro potvrzení individuální ceny paletové dopravy. Cena paletové dopravy je kalkulována dle tarifů dopravce v závislisti na adrese a hmotnosti. Platí, že paletová doprava je ZDARMA pro objednávkynad 5000,- Kč bez DPH pro ČR. Paletová doprava do dalších zemí EU včetně Slovenska je zpoplatněna vždy.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zboží je možné uhradit pouze na dobírku v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby. Řidič přepravce převezme hotovost a vydá doklad o úhradě v Kč nebo EUR. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy. Doběrečné je ZDARMA. V případě že objednávka obsahuje nestandardní zboží, nebo objednávka přesahuje částku 5000,- Kč, vyhrazuje si provozovatel právo na možnost úhrady předem převodem na účet. V takovém případě bude zákazníkovi zaslána zálohová faktura obsahující bankovní údaje. Platba předem převodem na účet je možná i na přání zákazníka.

Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Reklamace se bude dále řídit dle podmínek viz bod 4.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi provozovatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

V případě reklamace zákazník kontaktuje provozovatele emailem na info@sachsenberg.cz s podrobným popisem poškození ihned po zjištění škody. Zákazník bude dále informován o postupu reklamce. Pokud bude zboží zasíláno prodávajícímu, musí v balíku kromě zboží být: kopie daňového dokladu, popis závady, kontakt na vás, balík odešlete na adresu prodávajícího. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Pokud zákazník zjistí poškození zboží přepravou, je povinen do 2 dnů od doručení informovat emailem provozovatele a zaslat fotodokumentaci poškození. Pokud zákazník nedodrží lhůtu 2 dnů, nemůže být reklamace uznána. Prosíme proto o důkladnou kontrolu při převzetí zásilky od přepravní společnosti General Parcel. V případě poškození balíku, promočení, zašpinění či jiné podezřelé vadě na zásilce, sepište s řidičem převzetí s výhradou, kde bude uvedeno v jakém stavu byla zásilka převzata. Toto opatření Vám usnadní reklamaci u přepravní společnosti, pokud není zřejmé poškození zboží uvnitř zásilky při převzetí. Přijmete-li poškozenou zásilku a není-li poškození nebo částečná ztráta zřejmá při převzetí zásilky, oznamte tuto skutečnost do 2 pracovních dnů od převzetí přepravní firmě. Přepravní společnost k Vám zašle svého zástupce, který poškození posoudí. Pokud však nebyl s řidičem při převzetí sepsáno převzetí s výhradou či zapsáno do předávacího protokolu jakékoli poškození balíku, je velmi málo pravděpodobné, že přepravní společnost reklamaci uzná. Nedodržíte-li dobu 2 pracovních dnů stanovenou přepravní firmou, nebude reklamace k naší lítosti uznána.

Vyřízení reklamace
Prodávající, či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

5. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo prodávajícího na odstoupení
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající zákazníkovi a zákazník prodávajícímu veškerá přijatá plnění, kromě nákladů na dopravu.
Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí provozovateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@sachsenberg.cz, který bude zákazníka dále informovat o dalším postupu.

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, číslo faktury, bankovní spojení a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny prodávajícího spolu s kopiií daňového dokladu, bankovním spojením a žádostí o vrácení zboží. Prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pokud je vrácené zboží v neporušeném stavu, vystaví prodávají dobropis, který je ve dvou vyhotoveních zaslán zákazníkovi. Zákazník dobropis potvrdí svým podpisem, doplní bankovním spojením a zašle zpět jednu kopii prodávajícímu.
V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
Prodávající je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu zboží, nebo její část.
Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena převodem na účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po přijetí potvrzeného dobropisu zákazníkem.

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Provozovatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu provozovatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
Údaje, které prodávající o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do klientské sekce.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@sachsenberg.cz, nebo tuto skutečnost oznámí provozovateli telefonicky.

7. Zasílání na Slovensko

V našem eshopu mohou nakupovat také zákazníci ze Slovenské republiky. Pro zjednodušení jsou veškeré ceny produktů v shopu i v EUR. Cena zboží na shopu v EUR je pouze orientační (kurz: 1EUR= 24Kč). Konečná cena zboží v EUR je účtována dle ceny v CZK směněné dle aktuálního kurzu ČNB v den fakturace. Dopravu zajišťuje kurýrní služba general Parcel. Doručení zboží je za 2 dny od expedice zboží.

V případě objednávek ze Slovenska je v současné době možné platit pouze na dobírku. Dobírkovou částku (cenu objednávky) od vás vybere řidič přepravní společnosti General parcel v hotovosti v EUR.

Cena dopravného včetně doběrečného je 280,- Kč (12,- EUR) / balík. V případě že bude zásilka nad 50Kg, bude účtován příplatek za nadrozměrný balík 150,- Kč s DPH. Při odběru nad 3000,- Kč bez DPH je dopravné ZDARMA. 

Při přebírání zásilky dbejte prosím následujících pokynů: 
Věnujte mimořádnou pozornost vnějšku balení. Tzn. povrchu kartonu, ochranné pásce a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Pokud narazíte při kontrole na jakýkoli zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození během přepravy, oznamte tuto skutečnost před potvrzením přepravního listu řidiči. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu, event. potvrzeném záznamu o stavu v jakém byl balík doručen a o případných dalších poškozeních. Tímto jednáním zajistíte snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik možných škod.

Jak je to s DPH?
Zboží je do Slovenské republiky dodáno za ceny v Kč s DPH. 
Pokud má být dodávka zboží uskutečněna bez DPH, je nezbytně nutné splnit následující podmínky:

1. při objednání zboží musíte napsat do poznámky, že chcete dodat zboží za cenu bez DPH !!!
2. ve Vaší registraci musíte uvést své DIČ (bez uvedení proběhne expedice vždy za cenu s DPH)
3. je nutné správnost DIČ doložit kopií registrace u příslušného finančního úřadu na Slovensku zasláním v digitální podobě na náš e-mail.

Nesplněním kterékoliv z podmínek není možná expedice za ceny bez DPH (a je provedena expedice za plnou cenu s DPH). Při případném vracení DPH platí kupující veškeré bankovní poplatky spojené s touto transakcí.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem. Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.